Program żywieniowy

Informacje dla pacjenta

Program żywieniowy – dietoterapia

Na podstawie informacji zebranych podczas konsultacji, dietetyk ustala propozycję programu żywieniowego. Składa się on z indywidualnie przygotowanych jadłospisów oraz wizyt kontrolnych, które obejmują analizę postępów leczenia dietetycznego. Ilość wizyt oraz długość trwania dietoterapii ustalana jest indywidualnie z każdym pacjentem. Koszt programu zależy od rodzaju dietoterapii oraz ilości wizyt i jest ustalany podczas pierwszego spotkania. Po zakończeniu realizacji całego programu żywieniowego nasz dietetyk omawia wspólnie z pacjentem efekty diety oraz udziela wskazówek dietetycznych na przyszłość.